Private lease met minimum inkomen

Wat zijn de mogelijkheden en de vereisten?

Private lease met een minimum inkomen, staat de leasemaatschappij dit toe? Een auto leasen kost geld, het is belangrijk dat het inkomen hier toereikend voor is. Daarom is private lease & een minimum inkomen niet altijd een goede combinatie. De vraag is echter waar de grens ligt.

Kredietcheck door de leasemaatschappij

Bij de aanvraag van private lease voert de leasemaatschappij altijd een kredietcheck uit. Hierbij controleert de aanbieder of er voldoende inkomen is en hoe het met de financiële gezondheid van de aanvrager staat. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met hypotheeklasten en overige leningen. De kredietcheck is niet alleen bedoeld om het leasebedrijf te beschermen, ook moet het consumenten tegen overfinanciering beschermen.

Private lease minimumloon, waar ligt de grens?

Private lease met minimumloon is soms mogelijk. Er zijn geen wettelijke eisen met betrekking tot loongrenzen. Dit betekent dat de leasemaatschappij uiteindelijk bepaalt of een aanvrager kredietwaardig genoeg is.

Voor mensen met een uitkering of zonder vast inkomen is het vrij lastig om een auto te leasen. Een AOW-uitkering wordt wél als vast inkomen gezien, er is namelijk zekerheid op ‘loon’. Een AOW-uitkering komt bijna overeen met een minimum loon, tenzij er sprake is van extra pensioen. Een WW-uitkering is niet voldoende voor private lease. Omdat een WW-uitkering altijd tijdelijk is, biedt dit niet voldoende zekerheid voor de leasemaatschappij.

Kan ik leasen met deeltijd/ parttime contract?

Bij een deeltijd of parttime arbeidscontract liggen de inkomsten een stuk lager. Wanneer dit de enige inkomsten zijn dan wordt het lastiger om privé te leasen. Wordt het parttime inkomen aangevuld met een uitkering, tweede inkomen of winst uit onderneming? Dan is private lease in veel gevallen wel gewoon mogelijk.

Hoe kan ik aantonen dat ik een leaseauto kan betalen?

Wijst de leasemaatschappij de aanvraag voor private lease af? Wie van mening is dat hij/zij de maandelijkse lasten van een leaseauto kan dragen, zal dit zelf aan moeten tonen. Dit gebeurt door middel van een overzicht van de woonlasten, salarisstrook (ook salarisstroken van andere baantjes) en bankgegevens.

Voldoende spaargeld kan soms ook helpen om de leasemaatschappij over de streep trekken. Blijft de aanbieder bij zijn keuze? Bekijk dan eens of het mogelijk is om het inkomen van de partner mee te nemen in de aanvraag. In dit geval staat de leaseauto op beider naam: op die van de aanvrager en de partner. Dit betekent dat beiden ook een betalingsverplichting aangaan.

Kom ik in aanmerking voor private lease?

Veel mensen vragen zich af of ze met een bepaald inkomen wel in aanmerking komen voor private lease. In de volgende gevallen is dit zeker het geval:

  • Vast contract (voor onbepaalde tijd)
  • Contract voor bepaalde tijd met een geldige intentieverklaring
  • AOW en pensioen
  • WAO-, WIA- en IVA- uitkering
  • Ondernemer met geldige jaarcijfers

De leasemaatschappij bekijkt per situatie of private lease (met minimuminkomen) wel mogelijk is en alle aanbieders hanteren hieromtrent verschillende maatstaven. De beste manier om erachter te komen of je in jouw specifieke financiële situatie zou kunnen leasen, is door een offerte op te vragen. Bij het aanvragen van een offerte wordt namelijk automatisch een financiële toetsing uitgevoerd (BKR of EDR). Op basis van de uitkomst krijg je direct een antwoord; je kan wel of niet leasen.

Een laatste, vrij logische tip; de hoogte van het leasetarief speelt in dit alles natuurlijk een grote rol. Leasen met een minimum inkomen is sneller mogelijk wanneer je kiest voor een voordelige leaseauto. Hier vind je een overzicht van goedkope private lease auto’s.